OSTALI PROIZVODI X SERIJE

X serije 12-16t Viljuškar sa uravnoteženim pogonom i unutrašnjim sagorevanjem

X serija 5.0 10t Viljuskar sa balansiranom unutrasnjom sagorevanjem

X serija 5.0-10t Viljuškar sa balansiranom unutrašnjom sagorevanjem

X serija 20 25tVilicar sa protutezom sa unutrasnjim sagorevanjem

X serija 20-25t Viljuškar sa protutežom sa unutrašnjim sagorevanjem

X serija serije 15 38t Viljuskar sa uravnotezenim pogonom i unutrasnjim sagorevanjem

X serija serije 1.5-3.8t Viljuškar sa uravnoteženim pogonom i unutrašnjim sagorevanjem

X serije 4.0 5.0t Viljuskar sa uravnotezenim pogonom i unutrasnjim sagorevanjem

X serije 4.0-5.0t Viljuškar sa uravnoteženim pogonom i unutrašnjim sagorevanjem

X serije 12 16t Viljuskar sa uravnotezenim pogonom i unutrasnjim sagorevanjem

X serije 12-16t Viljuškar sa uravnoteženim pogonom i unutrašnjim sagorevanjem

X serije 9.0t Rukovalac praznih kontejnera

X serije 9.0t Rukovalac praznih kontejnera

X serije 12t Viljuskar sa uravnotezenim unutrasnjim sagorevanjem

X serije 12t Viljuškar sa uravnoteženim unutrašnjim sagorevanjem

X serije 14 18t Viljuskar sa uravnotezenim pogonom i unutrasnjim sagorevanjem

X serije 14-18t Viljuškar sa uravnoteženim pogonom i unutrašnjim sagorevanjem

X SERIJE Profesionalni industrijski dizajn eksterijera, visoka prepoznatljivost proizvoda, kompaktno i moderna industrijska . Skriveni raspored izloženih delova čini spoljašnjost čištijom i urednijom.

Na tržištu je već dugi niz godina verifikovano da su ključni delovi starih proizvoda pouzdani i izdržljivi, a modularnim i standardizovanim dizajnom glavni delovi se verifikuju korak po korak unapred, tako da je vozilo visokog kvaliteta . Konstrukcijski delovi poput okvira, jarbola itd. Nadograduju se i optimiziraju na osnovu postojeć´ih proizvoda, a proveravaju se CAE analizom i testiranjem.

Stepen digitalizacije je poboljšan sa nekoliko ugradjenih funkcija za dijagnostiku i upravljanje, u vozilo je dodat centralni kontroler koji omoguć´ava centralni alarm greške, pojednostavljeno upravljanje, laku dijagnostiku i fleksibilnu konfiguraciju električnih funkcija.

Gde se nalazimo

Kontakt info