OSTALI PROIZVODI A SERIJE

A serija Viljuškar sa protutežom sa unutrašnjim sagorevanjem 14-16t

SLIDER 1 1

A serija viljuškar sa unutrašnjim sagorevanjem 20-25t

A serija Viljuskar sa protutezom sa unutrasnjim sagorevanjem 14 16t

A serija Viljuškar sa protutežom sa unutrašnjim sagorevanjem 14-16t

A serija Viljuskar sa protutezom sa unutrasnjim sagorevanjem 8.0 10t

A serija Viljuškar sa protutežom sa unutrašnjim sagorevanjem 8.0-10t

A serija Viljuskar sa protutezom sa unutrasnjim sagorevanjem 5.0 7.0t

A serija Viljuškar sa protutežom sa unutrašnjim sagorevanjem 5.0-7.0t

Viljuškari serije A 14-16t su nova serija viljuškara sa unutrašnjim sagorevanjem, nezavisno razvijeni na platformi od 12 tona. Budući da je uskladivanje sistema za prenos energije optimizovano, dizajn hidrauličkog i upravljačkog sistema je takodje optimiziran, a struktura okvira i jarbola vozila takode je optimizovana, tako da se snaga i nosivost vozila znatno poboljšavaju . Sa ključnim delovima svih renomiranih marki, viljuškari su pouzdani i pogodni su za utovar, istovar, slaganje i transport na kratke udaljenosti na mestima sa visokim intenzitetom rada i teškim uslovima rada, poput aerodroma, luka, pristaništa, skladišta itd.

Gde se nalazimo

Kontakt info